Poškodenie Audio IC.

Veľmi často sa v našej brandži stretávam...